ponedjeljak, 1. ožujka 2010.

Pegaz


Pegaz – krilati konj

Krilati konj koji je izletio iz tijela Meduze kad joj je Perzej odrubio glavu. Mogao je letjeti brzinom vjetra, a živio i obitavao je na visokim planinskim gorama Parnasa u Fokidi i na Helikonu u Beotiji. U helenskom gaju koji je posvećen muzama jednom se spotaknuo, te je na tom mjestu nastao izvor Hipokrena. Kada bio Pegaz ožednio, spuštao bi se iz oblaka na izvor Pirenu, na Akrokorintu. Tako ga je i uhvatio junak Belerofont da uz njegovu pomoć ubije neman Himeru koja je živjela u Likiji. Himeri se jedino moglo priči iz zraka zbog toga što je obitavala u dubokoj i nepristupačnoj guduri. Kada je Belerofont odlučio da na Pegazu poleti na sam Olimp, Zeus ga je kaznio tako što je poslao na Pegaza bjesnilo. Belerofont se nije mogao održati u sedlu, pao je na zemlju, zemlju, a Zeus se sažalio nad Pegazom pa ga je stavio u nebo među zvijezde, gdje ga se i danas možeš vidjeti kao jedno od sazviježđa

Druga priča govori kako je Pegaza stvorio grčki bog Posejdon, miješanjem Meduzine krvi s pijeskom. Dakle, iz nečeg tako strašnog kao što je bila Meduza stvoreno je jedno od najljepših bića – Pegaz. Tako lijepog Pegaza, obožavali su pjesnici, i postojalo je vjerovanje da će onaj koji uzjaše Pegaza postati veliki pjesnik.

Nema komentara:

Objavi komentar