ponedjeljak, 1. ožujka 2010.

Prokna i Filomela

Prokna je kći atenskog kralja Pandiona, žena tračkog kralja Tereja, a Filomela je kći atenskog kralja Pandonia i Proknina sestra. Filomela je živjela sretno kod svoga oca u Ateni sve dok po nju nije došao Terej da je odvede sestri u Trakiju. Terej se na prvi pogled zaljubio u Filomelu i umjesto da ju odvede u palaču odveo ju je u gustu šumu i nasilno ju htio obljubiti no ona se oduprijela zbog čega ju je zatvorio u neku kolibu da ju prisili na posustljivost. No nije uspio. Kad je nakon nekog vremena ponovo došao Flomela mu je rekla da neće šutjeti o ovom zločinu te joj je zato odrezao jezik. Filomela je u kolibi našla tkalački stan na kojem je napisala poruku svojoj sestri. Prokna ju je potajno oslobodila i odvela u palaču. Tereju su pripremile osvetu koju Zeus nije pustio nekažnjeno. Prokna i Filomela su ubile Terejevog sina kojeg je obožavao te ga poslužile za večeru. Nakon tog čina Zeus ih je pretvorio u ptice. Proknu u slavuja, Filomelu u lastavicu, a Tereja u pupavca

Nema komentara:

Objavi komentar