ponedjeljak, 1. ožujka 2010.

Filemon i Baukida

Filemon i Baukida dvoje staraca koji su živjeli siromašno sve do posjeta boga Zeusa i njegova sina Hermesa koji su nakon dugog putovanja svijetom u ljudskom obličju predvečer stigli umorni u bogato selo gdje ih nitko nije primio u kuću da prenoće. Kada su stigli do kućice na jednom brežuljku u kojem su živjeli Filemon i Baukida. Primili su bogove u svoju kuću gdje su im ponudili ono što su imali. Kada je ponestalo vina bogovi su svojim moćima ponovo napunili vrč. Kada su Filemon i Baukida primijetili da imaju bogove u kući molili su da im oproste što su ih tako siromašno ugostili. Baukida je tada istrčala u dvorište po gusku koja im je čuvala kuću. Kada je Filemon istrčao za njom bogovi su ih pozvali da pođu s njima na vrh jedne gore te su od tamo promatrali kako bogato i oholo selo nestaje u vodenoj bujici, no njihova kućica je ostala netaknuta i pretvorila se u veličanstven hram. Time se bogovi nisu zadovoljili pa su upitali Filemona što želi i obećali ispuniti tu želju. Nakon razgovora sa ženom zamolio je bogove za milost da im budu sluge i čuvari novog hrama te kada dođe bog smrti po njih neka ih odvede u isti čas. I želja im se ispunila. Kada je došlo vrijeme njihove smrti pretvorili su se u stabla pred hramom.

Nema komentara:

Objavi komentar