ponedjeljak, 22. veljače 2010.

MITOLOGIJA

Stare kulture i njihova vjerovanja bila su zasnovana na mitovima i legendama bogovima i junacima sa božanskim karakteristikama. Ti mitovi i legende bude veliko zanimanje jer otkrivaju kulture ondašnjeg doba i slika istorije biva sve jasnija.

Mit je tvorevina u priči, pjesmi i sl., predznanstvenog i fantazijom prožetog (obično magično-religioznog) mišljenja, kojom narod na primitivnom stepenu razvića objašnjava nastanak prirodnih bića i pojava.

Mitologija je skup mitova neke religije, naroda ili civilizacije koja proučava priče fantastičnog sadržaja u kojima su junaci bogovi, polubogovi, heroji i slično. Te priče bilježi mit, legenda, tradicija, usmena predanja i drugo.

Nema komentara:

Objavi komentar