ponedjeljak, 22. veljače 2010.

GRČKA MITOLOGIJA

Grčku je mitologiju stvarao narod u nastojanjima da objasni zakonitosti života i prirode pa su zato grčki mitovi nadahnuti ljepotom i svježinom pripovijedanja. To su mitovi koji se odlikuju raznolikošću motiva i velikom pjesničkom ljepotom, zadržavajući uglavnom onaj oblik u kojem se javljaju kod Homera i Hesioda. Uz olimpske, podzemne i morske bogove te uz mnoga niža božanstva u njima nastupaju i heroji koji su po ocu ili majci božanskog porijekla. Bogovi su antropomorfizirani, ali ne stare i besmrtni su, te njihov položaj postaje vrijedan strahopoštovanja navodeći čovjeka da osjeti strah, sram ili pak poštovanje. Ljudi su komunicirali s Bogovima direktno ili posredno, budući da su Bogovi imali moć (daimon) da osim ljudskog poprime i neki drugi oblik ili obilježje, ili je pak komunikacija uspostavljena putem sna. Često su se promatrale ptice u letu, grmljavina, zvijezde padalice ili druge prirodne pojave kao znakovi božijeg obraćanja ljudima. Bogovima su prinošene žrtve, pokloni, te izricane molitve kako bi se stekla njihova naklonost. Ljudima se ponekad i ugađa, ali im se ne dopušta izbjegavanje smrti, kao njihove konačne sudbine.


Olimpski bogovi:

Zeus - otac mnogih bogova i junaka, gospodar neba i zemlje, bog groma, munje i oluje.

Afrodita - božica je ljubavi, ljepote, požude i spolnosti.

Apolon, Feb - bog je medicine, proroštva, streličarstva, glazbe, sunca i kolonizacije te muške ljepote.

Ares - bog rata i bojne vreve; simbol hrabrosti, silovitosti i junačke snage.

Artemida - božica je Mjeseca, zvijeri i lova, zaštitnica djevojaka, božica svadbe i poroda.

Atena - božica je civilizacije, mudrosti, snage, pravednog rata, tkanja, metalurgije i obrta.

Demetra - božica zemlje, ratarstva, plodnosti, a u prvom redu žita.

Dioniz - bog plodnosti zemlje, bog vegetacije, vina, žena.

Had - bog podzemnog svijeta.

Heba - božica mladosti; vrčonoša bogovima na Olimpu.

Hefest - bog kovač, zaštitnik obrtnika, kipara, metalurga i vatre.

Helije - bog Sunca.

Hera - vrhovna je starogrčka božica, Zeusova žena i sestra; božica braka.

Hermes - glasnik bogova, zaštitnik putnika i lopova, pastira, pjesnika, atletičara i trgovaca.

Perzefona - Demetrina kći, Hadova žena.

Posejdon - bog mora, vode, vladar potresa.


Ostala božanstva:

Adonis - bog žita, smrti i ponovnog rođenja.

Asklepije - bog liječništva.

Eol - bog vjetra.

Eros - bog ljubavi.

Erinije - boginje osvete i prokletstva.

Heraklo - sin Zeusa i kraljice Alkmene, polubog i junak.

Hestija - božica je srca, ognjišta i doma.

Leta - božica ratara i stočara.

Mojre - božice životne sudbine.

Morfej - bog sna.

Muze - Zeusove i Mnemozinine kćeri, pokroviteljice znanosti i umjetnosti:

Euterpa - zaštitnica glazbe i lirske poezije

Erato - zaštitnica ljubavnog i himničkog pjesništva

Kaliopa - zaštitnica epske poezije i govorništva

Klio - zaštitnica povijesti i junačkog pjesništva

Melpomena - zaštitnica tragedije

Polihimnija - zaštitnica svete pjesme i himni, a također i agrikulture i pantomime

Talija - zaštitnica komedije i bukolike

Terpsihora - zaštitnica korske lirike i plesa

Uranija - zaštitnica astronomije.

Nimfe - snage prirode utjelovljene u polubožanskim mladim ženama.

Pan - bog šuma, njiva, zaštitnik stada i pastira.

Tanatos - bog smrti.


mitološka stvorenja:

Arg

Argo

Ehidna
Enkelad

Giganti

Gorgone

Haribda

Harpija

Himera

Hiron

Kentaur

Kerber

Kiklop

Lernejska Hidra

Mantikora

Meduza

Minotaur

Nemejski lav

Pegaz

Satiri

Skila


Junaci:

Ahilej

Eneja

Hektor

Heraklo

Jazon

Odisej

Perzej

Tezej

Nema komentara:

Objavi komentar